מאמרים ומחקרים

מחקרים מוכיחים כיארגינולין משפר את מחזור הדם באופן משמעותי

חפש לפי נושא
חיפוש חופשי

כוויות

Yu YM, Ryan CM, Castillo L, et al. ,

Arginine serves multiple roles in the pathophysiological response to burn injury. Our previous studies in burn patientsdemonstrated a limited net rate of arginine de novo synthesis despite a significantly increased arginine turnover (flux), suggesting that this amino acid is a conditionally indispensable amino acid after major burns. This study used [15N2-guanidino-5,5-2H2]arginine and [5-13C]ornithine as tracers to assess the rate of arginine disposal via its conversion to and subsequent oxidation of ornithine; [5,5-2H2]proline and [5,5,5-2H3]leucine were also used to assess proline and proteinkinetics. Nine severely burned patients were studied during a protein-free fast ("basal" or fast) and total parenteral nutrition (TPN) feedings. Compared with values from healthy volunteers, burn injury significantly increased 1) fluxes of arginine,ornithine, leucine, and proline; 2) arginine-to-ornithine conversion; 3) ornithine oxidation; and 4) arginine oxidation. TPNincreased arginine-to-ornithine conversion and proportionally increased irreversible arginine oxidation. The elevated arginineoxidation, with limited net de novo synthesis from its immediate precursors, further implies that arginine is a conditionally indispensable amino acid in severely burned patients receiving TPN.

Yu YM, Ryan CM, Castillo L, et al. Arginine and ornithine kinetics in severely burned patients:increased rate of arginine disposal. Am J Physiol     Endocrinol Metab 2001;280:E509-E517.