ריפוי פצעים, כוויות וכיבים
חבלות ברקמות ושיקום שלהן מגבירות את צריכת הארגינין. גם עקב כוויות עלול להיווצר חוסר בארגינין, המוגבר עוד יותר באנשים הניזונים בהזנה מלאכותית. אל-ארגינין מעודד יצירת כלי דם חדשים ומביא לעלייה במספר תאי אב בסביבת הפצע ותורם לזירוז ההחלמה. מחקרים שונים הראו כי ניתן להפחית את ימי האשפוז , להפחית את כמות הזיהומים בזמן ההחלמה ולהחיש שיקום הרקמות בחולים אחרי כויות תוך שימוש בואריאציות שונות של מתן שמן דגים וארגינין. מחקרים אחרים מצאו כי מתן פומי של 17-25 גרם ארגינין ליום, מזרז החלמת פצעים ניתוחיים. מחקרים ראשוניים מראים גם על זירוז ריפוי כיבי קיבה ומעי על ידי שימוש בארגינין בזכות הגברת היווצרות כלי דם ופעילות מעודדת צמיחה של הארגינין.